Η εταιρεία Silk Oil ιδρύθηκε στη Ρόδο το 1988 από μετόχους που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία πετρελαιοειδών από το έτος 1958 με γνώσεις και εμπειρία. Με γνώμονα την ποιότητα, τη συνέπεια και τις ανταγωνιστικές τιμές αποτελεί μια συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία.

Σήμερα διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων στην Κρήτη και τη Σάμο. Με έδρα την Ρόδο και 4 υποκαταστήματα στον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και τη Σάμο μέσω των οποίων προμηθεύει με υγρά καύσιμα και υγραέριο όλη την ελληνική επικράτεια.

Τελευταία νέα