ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε.


ΘΕΜΑ : Εξαγορά της ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΑΕ από τον Όμιλο PETROLINA
Η PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD («PHL»), με έδρα την Κύπρο, ανακοινώνει, ότι η νέα
θυγατρική της εταιρεία P.W. BUNKERING SERVICES (EAST MED) LTD., (100%) του Ομίλου
PETROLINA, προχώρησε την 31/12/2020 στην εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου
της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(«SILK OIL»). Η Συμφωνία Εξαγοράς εντάσσεται στο πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης των
υφιστάμενων εργασιών του Ομίλου PETROLINA στην Ελλάδα.
Το νέο επενδυτικό σχήμα έχει στόχο την αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου πρατηρίων
που φέρουν το σήμα της εταιρείας SILK OIL, την επίτευξη νέων συνεργασιών στο χώρο των
πρατηρίων και της βιομηχανικής πελατείας και την επέκταση στον εφοδιασμό πλοίων με
πετρέλαιο ναυτιλίας.
Η PHL δραστηριοποιείται στην Κύπρο για 60 χρόνια. Είναι γνωστή για το μακροχρόνιο Know-
how, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της και την τεχνογνωσία της, αλλά και για την
ποιότητα των καυσίμων που διαθέτει. Όραμά της ήταν πάντοτε να εξυπηρετεί τον Κύπριο
καταναλωτή με ήθος, ανταγωνιστικές τιμές και με σεβασμό. Το slogan «Μαζί κινούμε την
Κύπρο» είναι κάτι που η Πετρολίνα κάνει πράξη εδώ και 60 χρόνια. Η συμβολή της Πετρολίνα
στην ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου είναι πολύ μεγάλη. Το όραμα της ήταν πάντοτε να
πρωτοπορεί σε όλα τα βήματα της και να γίνεται κινητήριος δύναμη στα οικονομικά και
επιχειρηματικά δρώμενα της χώρας. Να επενδύει σε νέα πρωτοποριακά προϊόντα,
υπηρεσίες και υποδομές, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Εξίσου αξιόλογη είναι η
συμβολή της στην κοινωνία, μέσα από ένα πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης (ΕΚΕ). Η Πετρολίνα ήταν και είναι πάντα δίπλα στον άνθρωπο. Στόχος της PHL είναι
να προσφέρει στον Έλληνα καταναλωτή τον σεβασμό και τα ανώτερης ποιότητας προϊόντα
που χαίρει ο Κύπριος καταναλωτής.
Η εξαγορά της SILK OIL από τον Όμιλο PETROLINA θα οδηγήσει όχι μόνο στην εδραίωση της
εταιρείας στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην ανόρθωση και εξέλιξη της, λόγω της πολυετούς
πείρας της PHL στον τομέα πετρελαιοειδών και της εισροής κεφαλαίων στην SILK OIL από το
εξωτερικό, γεγονός που θα συμβάλλει περαιτέρω και στην ανάπτυξη της Ελληνικής
οικονομίας.
Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι η εταιρεία, υπό το νέο της σχήμα, θα
στηρίξει τους πελάτες της SILK OIL, με γνώμονα την αύξηση των πωλήσεων, την προώθηση
των προϊόντων, καθώς και με ειδικά προγράμματα επιβραβεύσεως των πελατών.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε.

Η PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD («PHL»), με έδρα την Κύπρο, σας ανακοινώνει, ότι η
νέα θυγατρική της εταιρεία P.W. BUNKERING SERVICES (EAST MED) LTD (100%) του Ομίλου
PETROLINA, προχώρησε την 31/12/2020 στην εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου
της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(«SILK OIL»). Η Συμφωνία Εξαγοράς εντάσσεται στο πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης των
υφιστάμενων εργασιών του Ομίλου PETROLINA στην Ελλάδα.
Το νέο επενδυτικό σχήμα έχει στόχο την αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου πρατηρίων
που φέρουν το σήμα της εταιρείας SILK OIL, την επίτευξη νέων συνεργασιών στο χώρο των
πρατηρίων και της βιομηχανικής πελατείας και την επέκταση στον εφοδιασμό πλοίων με
πετρέλαιο ναυτιλίας.
Η PHL δραστηριοποιείται στην Κύπρο για 60 χρόνια. Είναι γνωστή για το μακροχρόνιο Know-
how, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της και την τεχνογνωσία της, αλλά και για την
ποιότητα των καυσίμων και των υπηρεσιών που διαθέτει. Όραμά της ήταν πάντοτε να
εξυπηρετεί τον Κύπριο καταναλωτή με ήθος, ανταγωνιστικές τιμές και με σεβασμό. Το slogan
«Μαζί κινούμε την Κύπρο» είναι κάτι που η Πετρολίνα κάνει πράξη εδώ και 60 χρόνια. Η
συμβολή της Πετρολίνα στην ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου είναι πολύ μεγάλη. Το
όραμα της ήταν πάντοτε να πρωτοπορεί σε όλα τα βήματα της και να γίνεται κινητήριος
δύναμη στα οικονομικά και επιχειρηματικά δρώμενα της χώρας. Να επενδύει σε νέα
πρωτοποριακά προϊόντα, υπηρεσίες και υποδομές, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.
Εξίσου αξιόλογη είναι η συμβολή της στην κοινωνία, μέσα από ένα πολύπλευρο πρόγραμμα
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Η Πετρολίνα ήταν και είναι πάντα δίπλα στον άνθρωπο.
Στόχος της PHL είναι να προσφέρει στον Έλληνα καταναλωτή τον σεβασμό και τα ανώτερης
ποιότητας προϊόντα που χαίρει ο Κύπριος καταναλωτής.
Η εξαγορά της SILK OIL από τον Όμιλο PETROLINA θα οδηγήσει όχι μόνο στην εδραίωση της
εταιρείας στην Ελλάδα, αλλά και στην ανόρθωση και εξέλιξη της, λόγω της πολυετούς πείρας
της PHL στον τομέα πετρελαιοειδών και της εισροής κεφαλαίων στην SILK OIL από το
εξωτερικό, γεγονός που θα συμβάλλει περαιτέρω και στην ανάπτυξη της Ελληνικής
οικονομίας.
Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι η εταιρεία, υπό το νέο της σχήμα, θα
λειτουργήσει με γνώμονα την αποδοτικότητα, τη συνέπεια και την υπευθυνότητα.

Με εκτίμηση,
Ντίνος Λευκαρίτης

Πρόεδρος Δ.Σ.