Τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν υψηλής ποιότητας καύσιμα όλων των τύπων καθώς και εξειδικευμένα καύσιμα αγωνιστικών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και σκαφών. Η Silk Oil δεσμεύεται να παρέχει 100% ποιοτικά προϊόντα στους πελάτες της σε φιλικές τιμές διενεργώντας ποιοτικούς ελέγχους στα καύσιμα και λιπαντικά που προσφέρει.

Καύσιμα & Υγραέρια:

• Silk Unleaded – Αμόλυβδη
• Silk Super LRP
• Silk Super Plus 100 ron
• Silk BioDiesel – Κίνηση
• Silk Diesel Light
• Silk Propanio
• Silk Mazut
• Silk Racing Fuels (Racing V3 plus 102)
• Silk BioFuels (Research on bio fuels)
• Silk Gas – Υγραέριο
• Silk Bungering – Ναυτιλιακό (Σάμος)

silkoil_products2

Λιπαντικά:
• Suprema (20/50 20W/50 high performance engine oil)
• Suprema (15/50 15W/50 high performance engine oil)
• Super D (20/50 20W/50 diesel engine oil)
• Super D (15/50 15W/50 diesel engine oil)
• Gear Oil (Gear Oil)

Η Silk Oil παρέχει υπηρεσίες σε πρατήρια καυσίμων, διανομείς πετρελαίου θέρμανσης και Ελληνικές / Διεθνείς εταιρίες πετρελαιοειδών. Ένα μεγάλο δίκτυο βυτιοφόρων οχημάτων διανέμει πετρελαιοειδή προϊόντα σε όλη την Ελλάδα, εγκαίρως και με ασφάλεια. Οι δεξαμενές καυσίμων της Silkoil στην Κρήτη και την Σάμο, διαχειρίζονται μεγάλες ποσότητες πετρελαιοειδών και προϊόντα αερίου.

Υπηρεσίες Silk Oil:
• Αποθήκευση και διαχείριση καυσίμων για μεγάλες εταιρίες πετρελαιοειδών
• Παροχή και διανομή καυσίμων στα πρατήρια καυσίμων Silkoil
• Παροχή καυσίμων στην βιομηχανία, μεταφορικές εταιρίες, κατασκευαστικές εταιρίες, κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία.
• Παροχή πετρελαίου θέρμανσης
• Αποθήκευση και διαχείριση LPG
• Αποθήκευση αεροπορικών καυσίμων